Profil zadavatele

Zřízení profilu zadavatele na certifikovaném portále a jeho správa, včetně uveřejňování dokumentů a informací týkajících se veřejných zakázek.