Profil zadavatele

Zadavatelé veřejných zakázek mají již od 15. září 2010 povinnost uveřejňovat některé dokumenty k veřejným zakázkám (tj. písemnou výzvu k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na profilu zadavatele). Od 1. dubna 2012 díky tzv. transparentní novele zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, je tato povinnost rozšířena na širší okruh dokumentů ale i zadávacích řízení. Zadavatelé si musí zřídit profil zadavatele a uveřejnit na něm zákonem dané informace o zakázkách, které převyšují hodnotu 500 000,- Kč bez DPH.

Profil zadavatele je podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

V případě že zadavatel doposud nemá zřízen profil zadavatele nebo jej hodlá změnit, zřídíme jej pro zadavatele na certifikovaném portále v rámci řízení a následně jej budeme spravovat, a to včetně uveřejňování dokumentů a informací týkajících se veřejných zakázek.