TDI, Koordinátor BOZP

Kontrola průběhu dodávky stavebních prací a materiálů s ohledem na časový a finanční plán, kvalitu a správnost prováděných prací, výkon koordinátora BOZP na vaší stavbě.